Fremdrift og nye arbeidstider

Vi står alle i en vanskelig tid, og har forståelse for at vår bransje oppleves som belastende når så mange er hjemme på dagtid.

Allikevel føler vi at det er viktig at vi forsøker å oppretteholde fast arbeid til så mange som mulig.

Så langt har fremdriften i prosjektet gått etter planen, vi går nå mot slutten av det som oppleves som mest støyende i denne omgang.

For å bedre situasjonen har vi besluttet å redusere vår arbeidstid noe i disse dager og frem mot påsken. Dette innebærer at vi vil tilstrebe å kun ha aktivitet mellom kl 08.00 og 17.00 frem til påskedagene.

Dersom alt går etter planen de neste dagene vil både rivningsarbeider og spunting være ferdigstillt til påske. Etter dette vil vi i april grave ut massene og transportere bort massene.

Dersom det skulle være noen spørsmål vedr utbyggingen kan byggeplassledelsen kontaktes på mail: Meierikvartalet@bundebygg.no eller via Anleggsleder Aksel Ruden på telefon 90594085

Oppstart spunting

Rivingen av Bertel O Steen nærmer seg slutten. I den forbindelse går prosjektet inn i en ny fase. Snart kan man se byggegropen og omfanget av første byggetrinn.

I forbindelse med uttak av masser må det spuntes med «stålnåler» rundt byggegropen.

Ramming av spunt er desverre en støyende aktivitet.

Oppstart spunting er mandag 09.03.20 og dette skal etter planen pågå frem til påske