Fremdrift

Vi er nå godt i gang med å grave bort massene til tårnhusene. Graving går bra og denne vil pågå frem til 17 mai. Arbeidene kan oppleves som støvende, men det gjøres tiltak for å begrense støv.

Prosjektet har mottatt en del henvendelser vedr støy. Vi har tett dialog med Lillestrøm kommune vedr våre arbeider og Lillestrøm kommune har gitt beskjed om at dette ikke anse som støyende arbeider. Arbeidstiden på byggeplassen vil gjennom utgravingen være som normalt fra 07.00 – 19.00 med tidligere avslutning på fredager.

Dersom det skulle være behov for å komme i kontakt med byggeplassen, kan anleggsleder Aksel Ruden kontaktes på telefon 90594085

Påsken 2020

Vi ble i forrige uke ferdig med spuntarbeidene. Vi har forståelse for at dette har vært krevende for nærområdet. Vi vil ha drift gjennom arbeidsdagene i påsken. Våre arbeider vi være å ferdigstille rivingen av den siste kjelleren på gamle Bertel O Steen, samt at vi fortsetter å grave ut massene fra tomten.

Vi vil ha arbeidstid mellom 08.00 og 17.00 de kommende dagene, og vi håper å kanskje kunne avslutte litt tidligere på onsdag.

Vi ønsker å takke for tålmodigheten dere har vist og ønsker alle en så god påske som det er mulig å få i disse dager

Fremdrift og nye arbeidstider

Vi står alle i en vanskelig tid, og har forståelse for at vår bransje oppleves som belastende når så mange er hjemme på dagtid.

Allikevel føler vi at det er viktig at vi forsøker å oppretteholde fast arbeid til så mange som mulig.

Så langt har fremdriften i prosjektet gått etter planen, vi går nå mot slutten av det som oppleves som mest støyende i denne omgang.

For å bedre situasjonen har vi besluttet å redusere vår arbeidstid noe i disse dager og frem mot påsken. Dette innebærer at vi vil tilstrebe å kun ha aktivitet mellom kl 08.00 og 17.00 frem til påskedagene.

Dersom alt går etter planen de neste dagene vil både rivningsarbeider og spunting være ferdigstillt til påske. Etter dette vil vi i april grave ut massene og transportere bort massene.

Dersom det skulle være noen spørsmål vedr utbyggingen kan byggeplassledelsen kontaktes på mail: Meierikvartalet@bundebygg.no eller via Anleggsleder Aksel Ruden på telefon 90594085

Oppstart spunting

Rivingen av Bertel O Steen nærmer seg slutten. I den forbindelse går prosjektet inn i en ny fase. Snart kan man se byggegropen og omfanget av første byggetrinn.

I forbindelse med uttak av masser må det spuntes med «stålnåler» rundt byggegropen.

Ramming av spunt er desverre en støyende aktivitet.

Oppstart spunting er mandag 09.03.20 og dette skal etter planen pågå frem til påske