Byhus 2

Vi på Meierikvartalet er i gang med Byhus 2. Vi har satt stålkjernepeler helt ned til ca. 90 meter slik at bygget står støtt på fjell.

Nå starter betongarbeidene med å plasstøpe  bunnplata. Der har vi flinke betongarbeidere fra Portugal.

Byhus 2 vil, når det står ferdig, romme 41 leiligheter fra 46 m2 til 132 m2.

På Byhus 1 så holder vi på med betongvegger og betonghulldekker som legges etasjevis oppover, og vi har kommet til etasje 4.

To av tårnhusene er i full gang med innvendige arbeider og både kjøkken og parkett monteres og legges på plass i leilighetene.

Av støyende arbeider så vil det være rensking av armering etter at vi har støpt betongen. Rensking av armering består av en høytrykksspyler med kraftig trykk, for å ta bort unødvendig armering.

Dette vil gi mye støy, men er av kortvarig art.

Videre er det vareleveranser og trafikk med varebiler og lastebiler. Vi arbeider i tidsrommet kl. 7-18, men vareleveranser prøver vi å få til fra kl. 7.30-17.

Vareleveranser i Solheimsgata skal foregå  innenfor byggegjerdene.

Godt nytt år

Selv om vi har hatt mindre arbeider gående gjennom romjulen er vi nå i gang for fullt igjen. Arbeiderne begynner å komme tilbake fra juleferie og produksjonen vår vil i den kommende perioden ta seg mer og mer opp.

I den kommende perioden, vil man se at fasadeplatene på tårnhus 1 og 2 begynner å komme på plass. Dette har tatt lengre tid enn vi ønsket å få på plass, men slik er hverdagen vår i disse koronatider. Vi opplever som alle andre litt lengre leveringstid på de fleste leveransene våre

RAND og Byhus 1 vil vokse med etasje for etasje. Betongarbeidene for disse 2 byggene skal være ferdig til april.

Det går fremover

Meierikvartalet vokser og man kan starte å se hvordan den nye «bydelen» vil bli.

Vi har nå full drift på alle boligbyggene.

Det vil være aktivitet inn mot jul. Byhus 1 vil få en etasje til, Rand vil også bli en etasje høyere. Tårnhus 1 vil få flere fasadeplater. For byhus 2 vil vi fortsette med å ferdigstille fundamenteringsarbeidet slik at betongarbeidene kan starte på nyåret.

Her følger noen bilder fra byggeplassen

Fasade Tårnhus 1

Byhus 1

RAND

Breeam og det grønne skifte

På Meierikvartalet så er vi opptatt av miljø. Vår utbygger og vi som entreprenør setter dette høyt på dagsorden.

Meierikvartalet skal BREEAM-NOR-sertifiseres. BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg.

BREEAM-NOR er et helhetlig miljøklassifiseringsverktøy for bygg.

Det innebærer at både gjennom byggeprosessen, men også etter at byggene står ferdige så er miljø og bærekraftige produkter i fokus.

Ved bevisste valg av miljøsertifiserte materialer sørger vi for bedre innemiljø med giftfrie materialer med minimalt med avgasser og lukt.

Videre så har vi tenkt på avfallshåndtering og kildesortering. Leilighetene på Meierikvartalet vil ha en god avfallshåndtering med plass til sortering i leilighetene.

Heiser, hvitevarer og utebelysning er valgt med tanke på lavt energiforbruk. I tillegg er vi opptatt av vann og dusjene vil ha vannbesparende termostatbatteri.

Meierikvartalet vil også, når det står ferdig, være tilrettelagt med lademulighet for elbil og ekstra sykkelparkeringer. På torget vil det være et vannspeil med rikelig med uteområder for barn og voksne.

Vi har lagt stor vekt på at uteanlegget skal fremstå som et grønt og frodig anlegg, opparbeidet med høy kvalitet. Økolog har vært med fra starten av prosjektet og har gitt sine anbefalinger.

De anbefalingene er å etablere våtmarksvegetasjon som en del av en åpen overvannshåndtering, det er også i grøftekanter og ytterkanter av plen blomsterenger med minst 10 naturlig hjemmehørende arter. I tillegg skal minst 50 % av takarealene opparbeides med minst 15 plantearter med stor verdi for pollinerende insekter. På Meierikvartalområdet skal det være minimum 50 m2 beplantede felt med større trær, busker og bunnvegetasjon, med størst mulig artsvariasjon, og minst 50 % av trærne skal være naturlig hjemmehørende løvtrær, for eksempel eik, osp eller lind.

Vi håper at uteområdet blir stor glede for Lillestrøm når hele området står ferdig i 2023.

Vi i Bundebygg er også utrolig stolte av at vi i fjor ble sertifisert av FN som klimanøytrale

6 bygg

De late sommerdagene har startet å bli et fjernt minne, og nå merker vi at den neste årstiden kommer nærmere. Tross mye vind de siste dagene jobber vi målrettet videre med Meierikvartalet

Vi har nå kommet godt igang med RAND og Byhus 1. Disse byggene kan vi nå se avtrykkene av i betongen. I slutten av september vil vi begynne å legge dekkene slik at disse byggene også raskt vil bli synlig over bakken.

Det går godt fremover i tårnhusene også. Tårnhus 1 og 2 er godt igang med både fasadearbeid og innredningsarbeidet. Tårnhus 3 går stødig oppover med en ny etasje i uken. Idag legger vi etasje 6.

I løpet av kort tid skal vi starte med fasadeplatene på tårnhusene.

Status uke 32

Meierikvartalet har hatt god produksjon gjennom sommeren og de tre boligtårnene begynner å bli godt synlige i bybildet i Lillestrøm.

Tårnhusene 1-3 har fokus på råbyggsproduksjon og montering av klimavegger. Pele- og grunnarbeider har pågått gjennom ferien og tar en liten pause nå som pelene for Byhus 1 nærmest Sørumsgata er satt. Fokus for Byhus 1 samt B4ø (RAND) er betongarbeidene, trapp- og heissjakter + påfølgende råbygg.

Mesteparten av byggegropen for hele Felt B tre er nå utgravd – og det vil derfor være begrenset med utkjøring av masser fremover. Dessverre vil en byggeplass alltid være belastende for nabolaget i form av vare- og materialtransport til plassen.

Det siste byggetrinnet Buhus 1 legges ut for salg i starten av september – det vil si at samtlige boliger i Meierikvartalet er i markedet.

Siste betongelement på Tårnhus 2

Det var en glad Stefan Mihajlovic som idag fikk kake til sine arbeidslag som takk for innsatsen. Stefan kommer fra Norske Bæresystemer som har hatt arbeidene med å legge betongdekkene på byggene, og i går ble siste element lagt på Tårnhus 2. Tårnhus 2 er på 19 etasjer og Lillestrøm sitt høyeste bygg. Fra toppen kan man se hele Lillestrøm.

Nå starter arbeidene med å bygge gesims og gjøre taket tett.

Det blir ikke en lang pause mellom arbeidene, for allerede på mandag starter arbeidene på tårnhus 3. Siste element på tårnhus 3 er planlagt lagt første uken i november

Varme dager i byggegropa

Sola skinner og det er varme dager. Det har alle vi som bygger Meierikvartalet ventet på. Men med varmen blir det også tørt. Det gjør at det støver litt ekstra fra byggegropen når bilene kjører inn og ut. Vi salter plassen og vasker ute i gatene for å etter beste evne ikke være til bry for nærområdet. Vi er ikke 100% perfekte, men vi skal alltid ha ryddet opp etter oss når dagen er over.

Vi ser at mange er nysgjerrige når de går forbi byggegjerdene våre. Selv om vi ikke liker uvedkommende inne på plassen synes vi det er gøy at så mange er interessert i det vi jobber med.

Det har skjedd mye den siste tiden og selv med strenge smittevernsrestriksjoner har Meierikvartalet holdt fremdriften. Smittespredning har vært et stort tema i byggebransjen. Vi på Meierikvartalet har smittevern veldig seriøst og dette har nok vært oppskriften på at vi har klart å holde avtalt fremdrift i den tiden vi har vært igjennom.

Tårnhus 1 er i gang med en ny fase og har nå fått tett tak. Vi er nå i gang med å bygge yttervegger. Her vil det skje store endringer gjennom sommeren og man vil kunne se at bygget begynner å ta form. Vi har vært oppe i 17 etasje og utsikten der oppe er kjempe fin.

Tårnhus 2 vil nå toppen i løpet av denne uken. Det er en stor milepel for oss å legge de siste betongdekkene på Lillestrøms høyeste bygg. Igjennom sommeren skal vi også starte med tett tak og yttervegger

Det vi kaller Basen som blir næringsområdet under tårnhus 1, 2 og RAND er også igang. Her jobber utbygger med spennende aktører som skal være med å skape et levende bygulv. Vi gleder oss til å sette i gang å innrede lokale her.

Sjakten Tårnhus 3 er snart på toppen. Vi har tatt med oss mye lærdom fra de andre byggene så denne har gått fort oppover. Til uken skal vi montere stålet og gjøre klart for å stable dekkene oppover. I løpet av sommeren vil også dette bygget begynne å ta form.

Byhus 1 er også igang. Her har vi startet med pelene. Pelene går helt ned til fjell. Pelearbeidene bråker litt når vi treffer fjellet. I løpet av sommeren skal vi igang med å støpe betongen for byhus 1. Med byhus 1 begynner vi virkelig å knytte tomten sammen. Vi synes det er skikkelig morsom å se at Meierikvartelet begynner å ta form, selv om vi har mye arbeid foran oss før vi er ferdige.

Status Meierikvartalet

Det er hektiske tider for oss, men vi gleder oss over at byggeplassen fortsetter å vokse

I dag legger vi de siste betongelementene på Tårnhus 1. Vi synes alltid det er moro å ferdigstille arbeidsoperasjoner. Til uken skal vi starte med å forberede å tette taket slik at vi kan starte med å bygge fasaden.

Tårnhus 2 er godt over halvveis og vi legger nå dekket i etasje 13. Det er fortsatt noen uker igjen til vi kan stå på toppen av Lillestrøm sitt høyeste bygg. Vi har vært oppe på toppen av sjakten og utsikten der oppe er helt fantastisk.

Tårnhus 3 er godt igang med arbeidene i kjelleren, og vi skal nå starte reisen oppover her også. Vi har også montert opp vår 3 kran som mange kanskje allerede har sett.

Hverdagen vår og som får alle krevende med tanke på Covid 19. Meierikvartalet har gjennom hele det siste året hatt strenge smittevernstiltak. Våre samarbeidspartnere og leverandører har tatt dette seriøst, og sammen har vi klart å holde prosjektet i full drift gjennom det siste året. Prosjektet innførte «oslo forskriften» umiddelbart da denne ble innført for byggeplassene i Oslo, slik at når Lillestrøm Kommune nå innførte sin forskrift for byggeplassene i kommunen så var vi allerede forberedt. Stengte grenser medfører utfordringer for oss, da mange av arbeiderne i bransjen kommer fra utlandet. Gjennom god planlegging har vi klart å holde fremdriften og vi håper at vi vil kunne fortsette den gode fremdriften vår nå inn mot sommeren.