Første innflytting

Prosjektet er i gang med første overleveringsfase av Tårnhus 1 og Tårnhus 2, og innflytting har startet. Vi ønsker alle nye beboere hjertelig velkommen.

I innflyttingsfasen vil det være økt trafikk med flyttebiler, samtidig som prosjektets leveranser fortsetter parallelt. Prosjektet vil gjøre vårt ytterste for å bidra til å holde god trafikkflyt og sikkerhet i området.

Gravearbeider Sørumsgata – redusert fremkommelighet

Det pågår gravearbeider for VA i Sørumsgata, og det er enveiskjøring i gaten som følge av dette. Arbeidene omfatter rehabilitering av overvannsrør, omkobling vannledning og etablering av ny vannkum. Arbeidene er delvis tilknyttet prosjektet, og delvis kommunal opprustning.

Sperreområder vil flytte seg etter behov, slik at minst mulig vei blir berørt mellom de ulike fasene.

Det er planlagt re-asfaltering uke 31, og forventet at arbeidene er ferdig innen utgangen av uke 31 eller tidlig uke 32.

Sommerstatus fra prosjektet

Prosjektet går inn i sluttfase for første byggetrinn – Tårnhus 1 og 2. Det er høy aktivitet om dagen. Det pågår innredningsarbeider og kompletterende arbeider i Tårnhus 1 og 2, samtidig som det er full aktivitet for de omkringliggende bygningene.

Prosjektet vil ha aktivitet gjennom hele sommeren, dog det vil være redusert drift. Særlig gjelder dette uke 28, 29 og 30.

Vi ønsker alle våre kunder, naboer og samarbeidspartnere en riktig god sommer!

Oppdatering fra byggeplassen

I dag ferdigstilte vi betongarbeidene for boligfeltet. Det har vært en lang reise og det er godt å endelig være oppe av gropa i denne delen. Betongarbeidene for næringsdelen som går inn mot spunten vår i sør vil pågå i ca 3 måneder til. Heissjaktene og trappehuset til Byhus 2 vil ferdigstilles uken etter påske. Da starter vi med å legge dekkene.

Vi har også endelig ferdigstilt borringen av stålpelene til fjell for denne gang. Vi har satt 342 stålkjerner ned i fjell så byggene står godt forankret. De lengste pelene våre er opp mot 95 meter. Det er deilig å endelig være ferdig med disse arbeidene. Både for oss og for nærmiljøet vil alle oppleve en renere hverdag rundt byggeplassen. Vi har ofte hatt feiing i gatene etter endt arbeidsdag og vi skal selvfølgelig fortsette med dette hver gang det er behov for dette. Det er viktig både Bundebygg og vår utbygger Stor Oslo Eiendom at vi rydder opp etter oss. Det vil også bli mindre trafikk inn og ut av byggeplassen i tiden som kommer.

I løpet av de 27 månedene vi har holdt på har vi lagt over gravd ut over 64.000 m3 med masser og vi har lagt nesten 1,3 millioner kg med armeringsjern som er støpt inn i betongen.

Inne i tårnhus 1 og 2 er fliser, parkett og kjøkken lagt i mange leiligheter.

I den kommende perioden vil vi ferdigstille fasadene på tårnhus 1 og 2, og starte med fasadeplater på tårnhus 2. Ytterveggene på byhus 1 og RAND vil starte opp. Tårnhus 1 vil bli synlig fra gaten i løpet av april. Det er mye som skjer hos oss nå og det synes vi er moro.

Byggeplassen vil ta påskeferie og holde steng etter endt arbeidsdag onsdag. Vi har engasjert vakthold på plassen for å sikre oss mot at uvedkommende er innom. Så ser dere noen inne på plassen i gult tøy er det nok vaktpersonellet. Vi vil starte opp arbeidene igjen tirsdag etter påske. Selv om vi liker å starte tidlig morgenen og arbeider litt utover ettermiddagen har selv vi i byggebransjen vi behov for å ta en pust i bakken i ny og ne.