Status uke 32

Meierikvartalet har hatt god produksjon gjennom sommeren og de tre boligtårnene begynner å bli godt synlige i bybildet i Lillestrøm. Tårnhusene 1-3 har fokus på råbyggsproduksjon og montering av klimavegger. Pele- og grunnarbeider har pågått gjennom ferien og tar en liten pause nå som pelene for Byhus 1 nærmest Sørumsgata er satt. Fokus for ByhusFortsett å lese «Status uke 32»