Breeam og det grønne skifte

På Meierikvartalet så er vi opptatt av miljø. Vår utbygger og vi som entreprenør setter dette høyt på dagsorden. Meierikvartalet skal BREEAM-NOR-sertifiseres. BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg. BREEAM-NOR er et helhetlig miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Det innebærer at både gjennom byggeprosessen, men også etter at byggene står ferdige så er miljø og bærekraftigeFortsett å lese «Breeam og det grønne skifte»

Siste betongelement på Tårnhus 2

Det var en glad Stefan Mihajlovic som idag fikk kake til sine arbeidslag som takk for innsatsen. Stefan kommer fra Norske Bæresystemer som har hatt arbeidene med å legge betongdekkene på byggene, og i går ble siste element lagt på Tårnhus 2. Tårnhus 2 er på 19 etasjer og Lillestrøm sitt høyeste bygg. Fra toppenFortsett å lese «Siste betongelement på Tårnhus 2»