Første innflytting

Prosjektet er i gang med første overleveringsfase av Tårnhus 1 og Tårnhus 2, og innflytting har startet. Vi ønsker alle nye beboere hjertelig velkommen. I innflyttingsfasen vil det være økt trafikk med flyttebiler, samtidig som prosjektets leveranser fortsetter parallelt. Prosjektet vil gjøre vårt ytterste for å bidra til å holde god trafikkflyt og sikkerhet iFortsett å lese «Første innflytting»

Gravearbeider Sørumsgata – redusert fremkommelighet

Det pågår gravearbeider for VA i Sørumsgata, og det er enveiskjøring i gaten som følge av dette. Arbeidene omfatter rehabilitering av overvannsrør, omkobling vannledning og etablering av ny vannkum. Arbeidene er delvis tilknyttet prosjektet, og delvis kommunal opprustning. Sperreområder vil flytte seg etter behov, slik at minst mulig vei blir berørt mellom de ulike fasene.Fortsett å lese «Gravearbeider Sørumsgata – redusert fremkommelighet»

Sommerstatus fra prosjektet

Prosjektet går inn i sluttfase for første byggetrinn – Tårnhus 1 og 2. Det er høy aktivitet om dagen. Det pågår innredningsarbeider og kompletterende arbeider i Tårnhus 1 og 2, samtidig som det er full aktivitet for de omkringliggende bygningene. Prosjektet vil ha aktivitet gjennom hele sommeren, dog det vil være redusert drift. Særlig gjelderFortsett å lese «Sommerstatus fra prosjektet»

Oppdatering fra byggeplassen

I dag ferdigstilte vi betongarbeidene for boligfeltet. Det har vært en lang reise og det er godt å endelig være oppe av gropa i denne delen. Betongarbeidene for næringsdelen som går inn mot spunten vår i sør vil pågå i ca 3 måneder til. Heissjaktene og trappehuset til Byhus 2 vil ferdigstilles uken etter påske.Fortsett å lese «Oppdatering fra byggeplassen»