Gravearbeider Sørumsgata – redusert fremkommelighet

Det pågår gravearbeider for VA i Sørumsgata, og det er enveiskjøring i gaten som følge av dette. Arbeidene omfatter rehabilitering av overvannsrør, omkobling vannledning og etablering av ny vannkum. Arbeidene er delvis tilknyttet prosjektet, og delvis kommunal opprustning. Sperreområder vil flytte seg etter behov, slik at minst mulig vei blir berørt mellom de ulike fasene.Fortsett å lese «Gravearbeider Sørumsgata – redusert fremkommelighet»

Sommerstatus fra prosjektet

Prosjektet går inn i sluttfase for første byggetrinn – Tårnhus 1 og 2. Det er høy aktivitet om dagen. Det pågår innredningsarbeider og kompletterende arbeider i Tårnhus 1 og 2, samtidig som det er full aktivitet for de omkringliggende bygningene. Prosjektet vil ha aktivitet gjennom hele sommeren, dog det vil være redusert drift. Særlig gjelderFortsett å lese «Sommerstatus fra prosjektet»

Oppdatering fra byggeplassen

I dag ferdigstilte vi betongarbeidene for boligfeltet. Det har vært en lang reise og det er godt å endelig være oppe av gropa i denne delen. Betongarbeidene for næringsdelen som går inn mot spunten vår i sør vil pågå i ca 3 måneder til. Heissjaktene og trappehuset til Byhus 2 vil ferdigstilles uken etter påske.Fortsett å lese «Oppdatering fra byggeplassen»

Breeam og det grønne skifte

På Meierikvartalet så er vi opptatt av miljø. Vår utbygger og vi som entreprenør setter dette høyt på dagsorden. Meierikvartalet skal BREEAM-NOR-sertifiseres. BREEAM-NOR er Norges mest brukte miljøsertifiseringssystem for bygg. BREEAM-NOR er et helhetlig miljøklassifiseringsverktøy for bygg. Det innebærer at både gjennom byggeprosessen, men også etter at byggene står ferdige så er miljø og bærekraftigeFortsett å lese «Breeam og det grønne skifte»